עברית/English

צילומים: גידי בועז/ חן תמרי/ פנינה חיות